Biomasa Agro powstająca z produkcji rolnej oraz w uprawach energetycznych chroni piękno drzew i lasów 

gwarantując ogromne ilości bardzo dobrej jakości paliwa dla kotła