Kochajmy przyrodę dbajmy o lasy tak bardzo są nam potrzebne, po co wycinać cos co jest tak piękne i tak potrzebne i daje tyle radości życia.

A na paliwo do kotła wystarczy biomasa Agro z produkcji rolnej oraz w uprawach energetycznych która

ochroni piękno drzew i lasów gwarantując ogromne ilości bardzo dobrej jakości paliwa dla kotła

 

Wyróżnienia, podziękowania i referencje

Referencje

Podziękowanie za wyczerpujące omówienie studentom Ochrony Środowiska oraz Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu perspektyw przyszłej pracy zawodowej (nauka i business) oraz możliwości rozwoju i awansu naukowego i zawodowego na rynku biomasy w ramach projektu pt. "Spotkania ze specjalistami z dziedziny Biogospodarki"

 

 

 

 

 

 

Referencje

,,II edycja warsztatów poświęconych tematyce problematycznych aspektów wytwarzania energii z biomasy”.

Certyfikat dla Juliusza Dragan za przeprowadzony wykład i wyczerpujące omówienie tematów poświęconych zagadnieniom: rynku podaży biomasy Agro w Polsce i Europie oraz logistyki pozyskiwania, przetwarzania (pellet/brykiet), magazynowania i dostaw biomasy dla Odbiorcy (elektrowni/elektrociepłowni), jako gwaranta dostaw wysokiej jakości paliwa dla kotła.

 

 

 

 

 

ReferencjeReferencje dla Juliusza Dragan Prezesa Firmy DSV Poznań J.D. Sp. z o.o. za przeprowadzone szkolenie i wykład wraz z przeszkoleniem i opracowaniem materiałów szkoleniowych dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych. Tematyka wykładu pt. „Odnawialne źródła energii. Biomasa paliwem dla kotła” realizowanego w ramach projektu „Samorządowy Menedżer ds. Energii”.

 

 

 

 

 

 

Referencje

List referencyjny dla Juliusza Dragan Prezesa Firmy DSV Poznań J.D. Sp. z o.o. od PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A. za wykonane opracowanie pt.: „Możliwości pozyskania biomasy dla planowanej inwestycji konwersji kotła OP-140 na kocioł opalany biomasą” stanowiące kompendium wiedzy o biomasie.

 

 

 

 

 

 

Referencje

Podziękowanie dla Juliusza Dragan Prezesa Firmy DSV Poznań J.D. Sp. z o.o. za wykonanie i opracowanie „Analizy pozyskiwania biomasy i opłacalności (koszty i przychody) zapewnienia dostaw biomasy do kotła”. Szczegółową analizę wykonano na potrzeby kotłowni o mocy 30 MW wraz z kompleksowym omówieniem źródeł pozyskiwania biomasy i dostosowaniem najbardziej optymalnego systemu pozyskiwania i spalania biomasy do kotła.

 

 

 

 

 

Referencje

Certyfikat dla Juliusza Dragan za przeprowadzone wykłady i wyczerpujące omówienie tematów I edycji warsztatów poświęconych tematyce problematycznych aspektów wytwarzania energii z biomasy. Omówione zagadnienia dotyczyły – „dostępności oraz sposobów pozyskiwania biomasy ze szczególnym uwzględnieniem biomasy „z pola”. Rozliczania, pozyskiwania i dostarczania biomasy do kotłowni – uprawa a zapłata z kotłowni, efektywny przepływ kapitału.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Problematyczne aspekty odbioru, magazynowania i transportu biomasy na plac kotłowni”.

 

Referencje

Podziękowanie dla Juliusza Dragan za przeprowadzone szkolenie dla naukowców pomorskich uczelni. Tematyka przeprowadzonego szkolenia „Energia odnawialna ze szczególnym uwzględnieniem biomasy, jej potencjału energetycznego”. Szkolenie realizowane w ramach działania 4.2 IV Priorytet Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Patent na komercję! Patent na wiedzę w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych”.