Biomasa Agro powstająca z produkcji rolnej oraz w uprawach energetycznych chroni piękno drzew i lasów 

gwarantując ogromne ilości bardzo dobrej jakości paliwa dla kotła

Energia z biomasy

 1. Trójkogeneracja/Kogeneracja

   1. 1.1 Informacje/opisy/technologie

   2. 1.2 Finansowanie inwestycji

   3. 1.3 Firmy wykonawcze

 2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

   • Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku

   • Pakiet klimatyczno - energetyczny jako strategia

   • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

   • Prognoza oddziaływania polityki energetycznej na środowisko

   • Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku

   • Program działań wykonawczych na lata 2009 - 2012