Kochajmy przyrodę dbajmy o lasy tak bardzo są nam potrzebne, po co wycinać cos co jest tak piękne i tak potrzebne i daje tyle radości życia.

A na paliwo do kotła wystarczy biomasa Agro z produkcji rolnej oraz w uprawach energetycznych która

ochroni piękno drzew i lasów gwarantując ogromne ilości bardzo dobrej jakości paliwa dla kotła

 

 1. Trójkogeneracja/Kogeneracja

   1. 1.1 Informacje/opisy/technologie

   2. 1.2 Finansowanie inwestycji

   3. 1.3 Firmy wykonawcze

 2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

   • Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku

   • Pakiet klimatyczno - energetyczny jako strategia

   • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

   • Prognoza oddziaływania polityki energetycznej na środowisko

   • Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku

   • Program działań wykonawczych na lata 2009 - 2012