Kochajmy przyrodę dbajmy o lasy tak bardzo są nam potrzebne, po co wycinać cos co jest tak piękne i tak potrzebne i daje tyle radości życia.

A na paliwo do kotła wystarczy biomasa Agro z produkcji rolnej oraz w uprawach energetycznych która

ochroni piękno drzew i lasów gwarantując ogromne ilości bardzo dobrej jakości paliwa dla kotła

 

4 sorgo w polu

1 sorgo w polu uprawa 2012
SORGO W POLU - UPRAWA 2010 SORGO W POLU - UPRAWA 2012
2 zprasowane sorgo 1 prasa  wysokiego zgniotu
ZPRASOWANE SORGO SORGO - PRASA
5 kosiarka do sorgo i kukurydzy  
SORGO - KOSIARKA  
   
   
6 zbior lodygi kukurydzy  7 zgrabiarka lodygi kukurydzy
KUKURYDZA - PRZYGOTOWANIE DO ZBIÓRU ŁODYGI ZGRABIARKA ŁODYGI KUKURYDZY
0 bal kukurydzy 2 transport kukurydzy

KUKURYDZA - BAL KOSTKA

KUKURYDZA - TRANSPORT
1 rozdrabniacz 1 surowiec do produkcji

KUKURYDZA - ROZDROBNIENIE ŁODYGI

KUKURYDZA - PRZYGOTOWANIE SUROWCA DO PRODUKCJI PELLETU/BRYKIETU
1 pellet z kukurydzy i slomy 2 brykiet z kukurydzy

GaleriaKUKURYDZA - PELLET ZE SŁOMY i KUKURYDZY

KUKURYDZA - BRYKIET