Biomasa Agro powstająca z produkcji rolnej oraz w uprawach energetycznych chroni piękno drzew i lasów 

gwarantując ogromne ilości bardzo dobrej jakości paliwa dla kotła

Strona główna

Misja i cel

Cel - biomasa źródłem energii 

 1. Dynamiczny rozwój rynku produkcji biomasy z pola

 2. Tworzenie rzeczywistej wartości biomasy z pola

 3. Tworzenie struktur skutecznej i opłacalnej współpracy w wytwarzaniu energii z upraw celowych

 4. Baza wiedzy o biomasie, energii z biomasy i jej opłacalności

Zadania

Promowanie: 

 1. Rzetelnej wiedzy o biomasie z pola, jej potrzebach, ograniczeniach i możliwościach
 2. Rzetelnego programu upraw roślin na potrzeby kotła
 3. Realistycznej opłacalności uprawy i spalania biomasy
 4. Systemu analizy rynku biomasy dla kotła zawodowego

Grupa docelowa

 1. Rolnicy uprawiający/zamierzający uprawiać rośliny na potrzeby kotła
 2. Operatorzy dostaw biomasy dla energetyki zawodowej
 3. Kotłownie zamierzające/spalające biomasę

 

Oferta

 
Energetyka Zawodowa
 
Inwestycja w budowę Elektrociepłowni małej mocy 5-15 MW, 1-2,6 MWel
 
Inwestycja w Zakład produkcji pelletu/brykietu
 
Inwestycje w uprawy Sorgo, roślin energetycznych oraz produkcję pelletu/brykietu z własnego surowca
 
Tabele i przeliczniki