Kochajmy przyrodę dbajmy o lasy tak bardzo są nam potrzebne, po co wycinać cos co jest tak piękne i tak potrzebne i daje tyle radości życia.

A na paliwo do kotła wystarczy biomasa Agro z produkcji rolnej oraz w uprawach energetycznych która

ochroni piękno drzew i lasów gwarantując ogromne ilości bardzo dobrej jakości paliwa dla kotła

 


 

Nasza praca i pasja to pen

  • Rozwijanie wiedzy i rynku upraw i przetwarzania roślin energetycznych oraz odpadu rolnego, odpadu przemysłu warzywnego i spożywczego na zrębkę, bal, brykiet, pellet jako wysokiej jakości paliwo dla kotła

  • Promowanie i współpraca z inwestorami w budowie/przebudowie/rozbudowie kotłowni dla wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej/chłodu z biomasy Agro – rozwijanie wiedzy o rynku

  • Rozwijanie wiedzy i rynku wytwarzania energii elektrycznej rozproszonej z wiatru - wiatraki/turbiny o pionowej osi obrotu - VAWT jako własne źródło energii elektrycznej dla zakłady/firmy produkcyjne/ usługowe, galerie, obiekty użyteczności publicznej, osiedla mieszkaniowe, gospodarstwa rolne, domy rodzinne, produkcja energii elektrycznej o mocy 25 do 1 000 kW

  • Analiza opłacalności inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej i chłodu z biomasy Agro

  • Analiza i program inwestycyjny w produkcję paliwa dla kotła pellet/brykiet z biomasy Agro

  • Analiza opłacalności i opracowanie programu upraw i przetwarzania w zrębkę/pellet/brykiet roślin z działu biomasa Agro jakom paliwo dla kotła

  • Tabele i przeliczniki dla biomasy Agro – opłacalność i wartość energetyczna biomasy Agro jako paliwa dla kotła

  • Analiza zasadności i opłacalności budowy wiatraków/turbin o pionowej osi obrotu- VAWT

  • Innowacje technologiczne w wytwarzaniu energii elektrycznej małej i średniej mocy dla zakłady/firmy produkcyjne/ usługowe, galerie, obiekty użyteczności publicznej, osiedla mieszkaniowe, gospodarstwa rolne, domy rodzinne, produkcja energii elektrycznej o mocy 25 do 1 000 kW